Tanácsadási szolgáltatások

Építészeti szaktanácsadás

Az építési telek kiválasztásával, az építési telek alkalmasságával kapcsolatos szaktanácsadás, szakmai vélemény, javaslattétel.
Meglévő épület felújításával, korszerűsítésével, átalakításával illetve bővítésével kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatos konzultáció.
Tervezői költségbecslés készítése.

Épületenergetikai szaktanácsadás

A tervezett épület vonatkozásában energia-megtakarításra irányuló javaslattétel, amely reális megvalósíthatóságra, illetve az épület rendeltetését és műszaki állapotát is figyelembe véve, mindenkor a költséghatékony megoldásra koncentrálnak.

Épületvillamossági szaktanácsadás

Új vagy meglévő épület vonatkozásában épületvillamossági szaktanácsadás. A tervezett épület esetén elektromos berendezések alaprajzon való megjelenítése.

Épületgépészeti szaktanácsadás

Új vagy meglévő épület vonatkozásában épületgépészeti (vízellátás és csatornázás, gázellátás, fűtés, szellőzés, légtechnika, klíma és hűtéstechnika) szaktanácsadás. A tervezett épület esetén a gépészeti berendezések alaprajzon való megjelenítése.

Ingatlan szaktanácsadás

Adott ingatlan vásárlási szándék esetén szemrevételezéses épületdiagnosztikai vizsgálata alapján az épület műszaki állapotának meghatározása. Szaktanácsadás annak megállapítására, hogy a megvásárolni szándékozott ingatlan kínalati ára és a műszaki állapota arányban áll-e egymással. Segítséget nyújtunk abban, hogy az adott ingatlan az elképzelt célra műszakilag és a vonatkozó jogszabályok alapján alkalmas-e, illetve milyen műszaki és pénzügyi feltételekkel tehető alkalmassá az elképzelt rendeltetésre vagy a tervezett funkcióra. Vállaljuk egyes ingatlanok rendeltetés változásának ügyintézését is.